Juridiskie pakapojumi

Mums ir plašas zināšanas privāto tiesību jomā, kā arī pieredze starptautisko juridisko jautājumu risināšanā.

Mūsu juristi nodrošina juridisko atbalstu dažādas sarežģītības pakāpes jautājumos

Plašais partneru tīkls visā pasaulē ļauj mums saviem klientiem sniegt profesionālu un vispusīgu atbalstu pārrobežu darījumu īstenošanā. Privāto tiesību jautājumu risināšanā mūsu klientiem nodrošinām visaugstāko kvalitātes un konfidencialitātes līmeni.

Strādājot ciešā sadarbībā, mūsu juridisko konsultantu komanda kopā ar nodokļu un grāmatvedības ekspertiem nodrošinās skaidru pārskatu pār finanšu atskaišu un nodokļu prasībām mūsu pārvaldītajās jomās.

Gan jauna uzņēmuma dibināšanas procesā, gan esoša uzņēmuma darbībā var piemeklēt dažādi sarežģīti juridiskie jautājumi, piemēram, specifisku līgumu slēgšana vai uzņēmumu apvienošana, kas ne vienmēr ir uzņēmuma vadītāju kompetencē. Nonākot šādās sarežģītās situācijās, ieteicams risinājumu meklēt pie profesionāliem un pieredzējušiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

Mūsu juristi nodrošina juridiskos pakalpojumus dažādas sarežģītības pakāpes jautājumos. Vincit Union juridiskās komandas partneru tīkls sniedzas visā pasaulē. Tas ļauj mums saviem klientiem sniegt profesionālu un vispusīgu atbalstu pārrobežu darījumu īstenošanā. 

Mūsu kompetencē ir ne tikai dažādu nozaru uzņēmumu juridisko jautājumu risināšana – darbojamies arī privāto tiesību jomā, darbojoties ar tādiem jautājumiem kā ģimenes tiesības, uzturēšanās atļaujām un pilsonību. Privāto tiesību jautājumu risināšanā mūsu klientiem nodrošinām individuālu pieeju, visaugstāko kvalitātes un konfidencialitātes līmeni. Mūsu juridisko ekspertu komandu raksturo profesionalitāte, plaša pieredze dažādās jomās, ļaujot strādāt ar specifiskiem juridiskiem jautājumiem, kā arī mērķtiecība ceļā uz klienta panākumiem.  

Juridisko jautājumu risināšanā bieži vien nākas saskarties arī ar grāmatvedības, nodokļu un finanšu jautājumiem. Sniedzot juridiskos pakalpojumus, cieši sadarbojamies ar mūsu komandas pieredzējušajiem nodokļu konsultantiem, juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem. Viņu kompetencē ir sarežģīti un specifiski grāmatvedības un nodokļu jautājumi, bez kuriem neiztikt arī uzņēmuma juridisko jautājumu kārtošanas. Tieši tāpat kā mēs, arī mūsu kolēģi regulāri seko līdzi aktuālajām izmaiņām un prasībām likumdošanā, izprotot specifiskus savas nozares jautājumus. Šāda sadarbība dažādu jomu ietvaros nodrošina, ka veicam pārdomātas un prasībām atbilstošas darbības. Strādājot ciešā sadarbībā, mūsu juridisko konsultantu komanda kopā ar nodokļu un grāmatvedības ekspertiem nodrošinās skaidru pārskatu pār finanšu atskaišu un nodokļu prasībām mūsu pārvaldītajās jomās. 

 

Mūsu juridiskie pakalpojumi

Vincit Union juridisko ekspertu komanda specializējas šādās jomās un juridiskajos jautājumos:

  • Ieguldījumu pārvaldība;
  • Tirdzniecības un pakalpojumu līgumi;
  • Darījumi ar nekustamo īpašumu;
  • Uzņēmumu apvienošanās vai iegādes jautājumi (M&A);
  • Ģimenes tiesību jautājumi;
  • Uzturēšanās atļauju un pilsonības jautājumi.

Vēlaties uzdot jautājumu?

Ja jūs vēlaties saņemt sīkāku informāciju vai pieteikties konsultācijai, sazinieties ar mums.

Pieteikties konsultācijai
Anastasija Soboļevska
Juridiskā departementa vadītāja vietniece
Marija Ļebedeva
Juriste
Dina Opengeima
Jurista palīdze
Santa Komarovska
Jurista palīdze
Diāna Bērziņa
Juriste