Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likums stājās spēkā 2018. gada 1.janvārī, taču tikai šī gada pirmajā pusē daudzi uzņēmēji reāli sajuta, kādā veidā šīs izmaiņas ietekmē viņu un uzņēmuma ikdienu. Katrs pats var izvēlēties, vai peļņu reinvestēt vai izmaksāt dividendēs un to izmantot ar saimniecisko darbību nesaistītu izdevumu segšanai. Šeit gan jābūt uzmanīgam, jo Vincit Union klientu pieredze liecina – Valsts ieņēmumu dienests pieprasa pierādīt, ka ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi bijuši nepieciešami saimnieciskās darbības veikšanai.

Jāņem vērā virkne izdevumu veidu, kas tagad ietilpst ar UIN apliekamajā bāzē. Piemēram, nedrošo debitoru parādi, reprezentācijas izdevumi, kas pārsniedz 5% no iepriekšējā gadā darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas. Taču trīs gadījumus gribētu īpaši izcelt:

  • pērkot jebkuru auto par uzņēmuma līdzekļiem, jums var nākties pierādīt, ka tas tiešām nepieciešams saimnieciskajai darbībai. Taču, iegādājoties auto par 50 000 eiro vai lielāku summu bez PVN, jums jārēķinās, ka tas ietilpst reprezentatīvo auto kategorijā. Un reprezentatīvā auto iegāde likumā tiek pielīdzināta nosacīti sadalītajai peļņai, par ko UIN ir jāmaksā. Tātad papildus jau samaksātajai auto iegādes vērtībai jums valstij jāsamaksā nodoklis 25% apmērā no auto iegādes vērtības. Šajā gadījumā – 12 500 eiro. Tas attiecas arī uz turpmākajiem ieguldījumiem šī auto uzturēšanā, remontēšanā un uzlabošanā, ja jūs to darāt par uzņēmuma līdzekļiem;
  • aizdodot naudu ar uzņēmumu saistītām personām, jums jārēķinās, ka par aizdevuma summu nāksies samaksāt UIN, ja vien nebūs ievērots kāds no likuma 11. pantā noteiktajiem kritērijiem aizdevumiem, kas neietilpst UIN apliekamajā bāzē;
  • arī pēc vairākiem gadiem nevajadzētu aizmirst par uzņēmuma pamatkapitālā ieguldīto peļņas daļu, par kuru atbilstoši likumam netika maksāts UIN. Ja uzņēmums nākotnē nolems uzņēmuma pamatkapitālu samazināt, jums jāņem vērā, ka par attiecīgo summu nāksies samaksāt UIN. Piemēram, 2018. gadā nopelnījāt 4000 eiro un visu summu ieguldījāt pamatkapitāla palielināšanā no 3000 eiro uz 7000 eiro. 2028. gadā jūs nolemjat samazināt pamatkapitālu par 4000 eiro un izmaksāt to dalībniekiem. Tas nozīmē, ka par šiem 4000 eiro būs papildus jāsamaksā nodoklis 25% apmērā – 1000 eiro, kas būs 2028. gada izdevumi. Šis piemērs labi raksturo likuma garu par to, ka UIN nav jāmaksā, reinvestējot peļnu, bet gan, to sadalot.

 

Protams, tie ir tikai daži gadījumi, kam jāpievērš uzmanība. Vēl jāņem vērā virkne citu izdevumu veidu, kas ietilpst ar UIN apliekamajā bāzē. Piemēram, nedrošo debitoru parādus, reprezentācijas izdevumus, kas pārsniedz 5% no iepriekšējā gadā darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas.

Visbeidzot – noteikti jāņem vērā, ka kopš 2018. gada 1. jūlija UIN deklarācijas jāiesniedz un nodoklis jāmaksā katru mēnesi, ja jums likumā uzskaitīto darījumu dēļ ir izveidojusies ar nodokli apliekamā bāze. Ja tādas nav, deklarācija  jāiesniedz tikai taksācijas gada beigās.

Rezumējot – UIN grāmatvedības kārtošana ir kļuvusi sarežģītāka. Un tikai zinošs grāmatvedis palīdzēs orientēties jaunajos nosacījumos un sakārtot grāmatvedību visām prasībām.