Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likums stājās spēkā 2018. gada 1.janvārī, taču tikai šī gada pirmajā pusē, līdz ar dividenžu izmaksu par iepriekšējo gadu, daudzi uzņēmēji reāli sajuta, kādā veidā izmaiņas ietekmē uzņēmuma ikdienu. Vincit Union klientu vidū esam novērojuši, ka pārmaiņas dažkārt ir raisījušas neizpratni, vilšanos un dažādas domstarpības.

Tam ir objektīvs pamats, jo jaunais likums ir visnotaļ sarežģīts, grūtāk uztverams un arī palielina administratīvo slogu. Un, diemžēl, tas neatvieglo dzīvi grāmatvežiem. Esmu mēģinājusi definēt, kas jāņem vērā UIN piemērošanā. Ceru, ka šie padomi noder arī Jums:

  1. ar UIN apliekamajā bāzē vairs neietilpst visa uzņēmuma peļņa, bet tikai tā peļņas daļa, kas tiešā vai netiešā veidā tiek sadalīta starp uzņēmuma dalībniekiem dividendēs. Ja, piemēram, 2018. gadā jūs nopelnījāt 4,000 eiro un šo naudu nolēmāt reinvestēt, atstājot to uzņēmuma saimnieciskajā apritē, nevis sadalīt dividendēs un tālāk to ieguldīt uzņēmuma attīstībā, no šīs summas nodoklis jums nav jāmaksā. Reinvestēšana ir pamatlīdzekļu iegāde, krājumi, izejvielas, investīcijas vērtspapīros, pamatkapitāla palielināšana un tamlīdzīgi darījumi. Šeit būtiski saprast, ka nevis nodokļa likme ir 0%, kā tas bieži tiek neprecīzi traktēts, bet šī peļņa neietilpst ar UIN apliekamajā bāzē;
  2. ja nopelnīto peļņu ir nolemts sadalīt dividendēs vai izmantot to ar uzņēmuma saimniecisko darbību nesaistītu izdevumu segšanai, likumā tā definēta kā peļņas sadale vai kā nosacītā peļņas sadale. Abos gadījumos tiek piemērots UIN, kura likumā noteiktā likme ir 20%, bet faktiskā – 25%. Tātad, tiklīdz jūs savus nopelnītos 4,000 eiro nolemjat sadalīt un izmaksāt dividendēs, jums papildus jāsamaksā valstij 1,000 eiro nodoklis. Ja uzņēmumam ir bijuši likuma izpratnē nesaimnieciski izdevumi, no šo izdevumu summas arī valstij jāsamaksā nodoklis 25% apmērā.

Kopš 2018. gada 1. jūlija UIN deklarācijas jāiesniedz un nodoklis jāmaksā katru mēnesi, ja likumā uzskaitīto darījumu dēļ ir izveidojusies ar nodokli apliekamā bāze. Ja tādas nav, deklarācija jāiesniedz tikai taksācijas gada beigās.

Rezumējot – UIN grāmatvedības kārtošana ir kļuvusi sarežģītāka. Un tikai zinošs grāmatvedis palīdzēs orientēties jaunajos nosacījumos un sakārtot grāmatvedību visām prasībām.