Trauksmes celšanas likums ir spēkā jau gandrīz pusgadu, taču tikai retais zina, ka uzņēmumiem ar vairāk nekā 50 darbiniekiem tas prasa izveidot drošu iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Ko tas nozīmē un vai var paļauties uz to, ka uzņēmumi netiks pārbaudīti, apkopošu šeit.

Daudzviet pasaulē trauksmes celšanas ideja darbojas ilgstoši un jau ir pierādījusi savu efektivitāti, kamēr Latvijā iekšējās trauksmes celšanas principu ieviešana vēl ir bērna autiņos. Likuma prasības ievieš valsts institūcijas un kāda daļa augsti atbildīgu privātu uzņēmumu.

Aicinu nepaļauties uz šā brīža kluso periodu, bet laikus domāt par efektīvas un drošas trauksmes celšanas sistēmas izveidošanu savā uzņēmumā.

Pēc būtības trauksmes celšanas sistēmai jānodrošina iespēja ziņot par pārkāpumiem un vienlaikus jāgarantē trauksmes cēlēja aizsardzība. Praksē tas nozīmē, ka uzņēmuma darbiniekiem jāzina, kādos gadījumos jāziņo par pārkāpumu darba vietā (likuma izpratnē – jāceļ trauksme), kur un kā to izdarīt, kas un cik ilgā laikā izskatīs iesniegto ziņojumu, un īpaši svarīgi – kā tiks garantēta ziņotāja konfidencialitāte un aizsardzība, lai pret viņu netiktu vērstas sankcijas. Vienlaikus svarīgi, lai sistēma netiktu izmantota ļaunprātīgi, piemēram, nomelnošanas nolūkā.

Tas, vai šī jaunā prasība ir tikai formalitāte vai reāls instruments, kas var palīdzēt uzlabot uzņēmuma darbību un iekšējo vidi, lielā mērā atkarīgs no tā, vai izveidotā sistēma ir pārdomāta un droša, un vai darbinieki par to ir informēti un tai uzticas.

Saeimas atbildīgajā komisijā šobrīd jau notiek diskusija par likuma grozījumiem, lai noteiktu sodu līdz pat 14 tūkstošiem eiro par nelabvēlīgu seku radīšanu trauksmes cēlējam. Tas pilnībā saskan ar tikko apstiprināto Eiropas līmeņa regulējumu par trauksmes cēlēju aizsardzību, kas dalībvalstīm jāievieš divu gadu laikā. Tas tikai vēlreiz atgādina, cik būtiski trauksmes celšanas sistēmu izveidot drošu un pārdomātu.

Trauksmes celšanas likums pagaidām neparedz sodu par sistēmas neieviešanu, tomēr tas nenozīmē, ka uzņēmumi netiks pārbaudīti. Aicinu nepaļauties uz šā brīža kluso periodu, bet laikus domāt par efektīvas un drošas trauksmes celšanas sistēmas izveidošanu savā uzņēmumā. No savas puses piedāvājam mūsu klientiem palīdzēt izveidot gan trauksmes celšanas politiku, gan izstrādāt nepieciešamos dokumentus.