Latvijas uzņēmēju pieredze ārpakalpojumu izmantošanā

Paldies par dalību uzņēmuma Vincit Union aptaujā! Esam apkopojuši respondentu atbildes par pieredzi ārpakalpojumu izmantošanā – aicinām iepazīties ar aptaujas rezultātiem!

Aptaujas rezultāti

Aptaujas rezultāti liecina, ka 68,4% respondentu ir izmantojuši ārpakalpojumus.

Vērtējot pieredzi ārpakalpojumu izmantošanā 44,1% respondentu norāda uz pozitīvu pieredzi, 34,9% respondentu – uz drīzāk pozitīvu.

65,1% respondentu būtu gatavi apsvērt iespēju arī turpmāk izmantot ārpakalpojumus.

Komentējot savu pieredzi, respondenti ārpakalpojumu izmantošanā pozitīvi vērtē pakalpojumu augsto kvalitāti, pakalpojumu sniedzēju darba precizitāti, ātrumu un kompetenci, iespēju ērti organizēt savu darbu un mazināt riskus. Savukārt negatīvi vērtē pakalpojumu cenu un to, ka nav iespējama tieša un tūlītēja komunikācija.

Izvēloties ārpakalpojuma sniedzēju, 77,1% respondentu kā galveno kritēriju norāda pakalpojuma cenu. Otrs populārākais kritērijs ir profesionāli, kompetenti, sertificēti speciālisti, savukārt trešais populārākais kritērijs – uzņēmuma tēls un reputācija.

Savukārt starp faktoriem, kas atturētu no ārpakalpojumu izmantošanas, vienlīdz liels skaits respondentu – 51,4% – norāda uz konfidencialitātes trūkumu, nespēju paredzēt darba rezultātu, kā arī to, ka pakalpojuma sniedzējs, pēc respondentu domām, nav atbildīgs par rezultātu.

Vairums – 80% respondentu – būtu gatavi ārpakalpojumu sniedzējiem uzticēt uzņēmuma grāmatvedības kārtošanu. Otra populārākā izvēle ir juridiskie pakalpojumi, ko izvēlētos 66,7% respondentu, savukārt trešā populārākā izvēle 53,3% ir informācijas tehnoloģiju pakalpojumi. 46,7% respondentu izvēlētos mārketinga un komunikācijas funkciju uzticēšanu ārpakalpojumu sniedzējam, savukārt 40% respondentu – personāla vadības funkcijas.

60% respondentu norādījuši, ka jau izmanto ārpakalpojumus uzņēmuma grāmatvedības kārtošanai.

Savukārt 67,7% respondentu ir pirkuši konsultācijas, kas saistītas ar grāmatvedību

To, ka, izmantojot ārpakalpojumu grāmatvedības kārtošanai, uzņēmums ietaupa līdzekļus, apstiprinājuši 65% respondentu.

46,5% respondentu norādījuši, ka lēmumu par ārpakalpojumu izmantošanu uzņēmumā pieņem vieni paši, 37,2% respondentu – kopā ar citiem darbiniekiem.

Pieraksties jaunumiem: