Consulting

From a tiny garage to a multi-million dollar company, we innovated our way to the top.

Restrukturizācija

Mūsu klientam piederēja dažādi aktīvi (līdzdalība ārvalstu uzņēmumos, prasījuma tiesības uz izsniegtajiem aizdevumiem, fizisks zelts). Klientu bija nepieciešams akumulēt visus šos īpašumus un veikt to novērtējumu, lai deklarētu to nodokļu rezidences valstī saskaņā ar Krievijas Federācijā jaunieviestajām valūtas likumdošanas prasībām. Neskatoties uz to, ka klients noteica ārkārtīgi īsu termiņu uzdevuma izpildei, Vincit Union komandai izdevās pilnībā izpildīt doto uzdevumu un iekļauties klienta pieprasītajā termiņā.

16% ROI

Last 5 years

200

Top Companies

9AM - 6PM

Monday – Friday

Toll Free number

Get a Quote