2018. gada 1. janvārī spēkā stājies “Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likums” ir īss, bet sarežģīts – ar izņēmumiem un daudziem pārejas noteikumiem. Tas paredz izdevīgus noteikumus dividenžu saņemšanai no ārvalstu uzņēmumiem, taču jārēķinās ar to, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) šos gadījumus rūpīgi pārbaudīs.

Saskaņā ar likumu uzņēmumam, nomaksājot UIN, iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) tā kapitāla daļu īpašniekiem – fiziskajām personām – vairs nav jāmaksā. Dividenžu neaplikšana ar IIN attiecas arī uz tām dividendēm, kuras Latvijas rezidenti ir saņēmuši no ārzemēm. Ar vienu nosacījumu: ja dividendes izmaksājušais uzņēmums savā valstī ir samaksājis UIN vai arī uzņēmuma kapitāldaļu īpašnieks šī uzņēmuma mītnes valstī ir samaksājis IIN.

iemēram, Maltā efektīvā ienākuma nodokļa likme līdz izmaksai īpašniekam var būt 5 līdz 10% no peļņas. Kiprā – no 2,5 līdz 12,5% no peļņas. 

Tātad, piemēram, ja esat saņēmis dividendes no Apvienotajos Arābu Emirātos reģistrēta uzņēmuma, kur ienākuma nodoklis nav maksājams, Latvijā jums būs jāmaksā IIN no šīm dividendēm. Jāpiebilst, ka IIN likme no dividendēm tagad ir 20%.

Dividenžu neaplikšana ar nodokli kļūst īpaši izdevīga īpašniekiem, kuru uzņēmumi reģistrēti un darbojas valstīs, kurās ir zemāka UIN likme. Arī Eiropas Savienības ietvaros. Piemēram, Maltā efektīvā ienākuma nodokļa likme līdz izmaksai īpašniekam var būt 5 līdz 10% no peļņas. Kiprā – no 2,5 līdz 12,5% no peļņas. Tā kā Latvijā IIN no šī uzņēmuma izmaksātām dividendēm vairs nav jāmaksā, jums veidojas ļoti izdevīgs nodokļu režīms.

Taču ņemiet vērā, ka VID šādos gadījumos jums prasīs pierādīt, ka citās valstīs reģistrētais uzņēmums nav “mākslīgi izveidota struktūra”, proti, nav izveidots tādēļ, lai izvairītos no nodokļa maksāšanas. Tas nozīmē, ka tiks vērtēts, vai tiešām Maltas uzņēmumam ir ieņēmumu bāze, darbinieki, birojs, ražotne u.tml. Šāda pieeja var radīt ievērojamas grūtības, piemēram, IT nozares uzņēmumu īpašniekiem, kuriem darbinieki un ieņēmumi var būt jebkur pasaulē.

Diezgan sarežģīta situācija veidojas ārvalstīs publiskajā tirdzniecībā jeb biržā esošu akciju turētājiem. Lai no akcijām saņemtās dividendes netiktu apliktas ar IIN, jums VID ir jāpierāda, ka dividendes izmaksājušais ārzemju uzņēmums ir samaksājis UIN vai banka no dividendēm ieturējusi IIN pie to pārskaitīšanas. Šādā gadījumā ar šī uzņēmuma gada pārskata kopiju no interneta var nepietikt – jums var nākties, piemēram, vērsties pēc oficiālas izziņas no attiecīgās valsts nodokļu administrācijas.

Latvijas uzņēmumu īpašniekus-nerezidentus jaunā dividenžu ar nodokli neaplikšanas kārtība būtiski neskar – viņiem ir jārēķinās, ka viņu valstī tiks piemērots IIN par Latvijā izmaksātajām dividendēm. Turklāt atrašanās Latvijā 183 dienas vai Latvijā esoša pastāvīgā dzīvesvieta ir priekšnoteikums, lai izmantotu priekšrocību saņemt neapliekamu vi