2019. gada 29. jūnijā stājās spēkā kārtējie grozījumi, ar kuriem likums ir ieguvis šādu nosaukumu – “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” (NILLTPFN). Taču turpinās sarežģītā AML (anti money laundering – no angļu val.) struktūra, kas uzliek aizvien jaunus un jaunus pienākumus gan likuma subjektiem, gan pārejām juridiskajām un fiziskajām personām.

Šīs ļoti stingrās AML prasības jau sen neattiecas tikai uz kredītiestādēm. Likuma subjektu lokā ir daudzu nozaru pārstāvji, tostarp ārpakalpojumu grāmatveži, nodokļu konsultanti, zvērināti revidenti, notāri, advokāti, nekustamā īpašuma darījumu starpnieki, inkasatori, parādu piedzinēji, transportlīdzekļu, dārgakmeņu, mākslas pieminekļu tirgotāji un citi. Līdz ar to, pirms uzsākat biznesu, uz kuru attiecas NILLTPFN likuma prasības, jums ar tām noteikti ir jāiepazīstas un jārēķinās, ka to izpilde var prasīt ievērojamus resursus.

Pirmkārt, lai noskaidrotu, novērtētu, kā arī pārvaldītu iespējamos savas darbības un klientu AML riskus, ir jāveic ar savu biznesa nozari saistīto risku novērtējums un jāizveido iekšējā kontroles sistēma, kas tiek fiksēta un apstiprināta augstākās vadības līmenī. Risku noteikšanas procesā jums ir jāizvērtē klienta, klienta valsts un ģeogrāfiskie, kā arī ar pakalpojumu, produktu, kurus piesaka klients, un ar to piegādes kanālu saistītie riski. Tāpat ir jāieceļ par NILLTPFN likuma prasību nodrošināšanu un pārraudzīšanu atbildīgie darbinieki, kā arī jānodrošina regulāra darbinieku apmācība AML jomā.

Otrkārt, ir jāņem vērā, ka pirms darījuma attiecību vai gadījuma rakstura darījuma uzsākšanas var nākties veikt klienta izpēti. Tās būs situācijas, kad darījuma vai saistīto darījumu kopējā summa būs 15 000 eiro vai tiks sniegts pakalpojums ar norēķinu skaidrā naudā, vai skaidra nauda par darījumu tiks iemaksāta pārdevēja kontā 10 000 eiro vai lielākā apmērā, kā arī citos gadījumos, kuri paredzēti NILLTPFN likumā.

Taču ņemiet vērā, ka VID šādos gadījumos jums prasīs pierādīt, ka citās valstīs reģistrētais uzņēmums nav “mākslīgi izveidota struktūra”, proti, nav izveidots tādēļ, lai izvairītos no nodokļa maksāšanas. Tas nozīmē, ka tiks vērtēts, vai tiešām Maltas uzņēmumam ir ieņēmumu bāze, darbinieki, birojs, ražotne u.tml. Šāda pieeja var radīt ievērojamas grūtības, piemēram, IT nozares uzņēmumu īpašniekiem, kuriem darbinieki un ieņēmumi var būt jebkur pasaulē.

“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums”

Šobrīd aktuāli, ka ne visi likuma subjekti, kuru vidū ir arī daudzi mazie uzņēmumi, spēj likuma prasības kvalitatīvi īstenot dzīvē. Tas varētu būt saistīts ar zināšanu un pieredzes trūkumu AML jomā. Tādēļ, ja Jums nepieciešams atbalsts AML normatīvo dokumentu izstrādē, to aktualizēšanā vai jebkāds cits ar AML jomu saistīts padoms, piesakieties pie mums uz konsultāciju.

Rezumējot – UIN grāmatvedības kārtošana ir kļuvusi sarežģītāka. Un tikai zinošs grāmatvedis palīdzēs orientēties jaunajos nosacījumos un sakārtot grāmatvedību visām prasībām.