Ņemot vērā, ka uzņēmumi tikai tagad saviem īpašniekiem sākuši izmaksāt dividendes saskaņā ar jauno 2018. gada 1. janvārī spēkā stājušos “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu”, šajā jomā vēl ir gana daudz neskaidrību. Likums ir īss, bet sarežģīts – ar izņēmumiem un daudziem pārejas noteikumiem.

Saskaņā ar jauno likumu ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamā bāze rodas tikai peļņas sadales brīdī. Tas nozīmē, izmaksājot peļņu dividendēs par iepriekšējiem gadiem vai tekošo gadu, vai arī nosacīti sadalot peļņu, piemēram, iegādājoties un uzturot luksus klases auto.

Nodokļa likme gan tagad ir lielāka – 25% no izmaksāto dividenžu summas jeb efektīvā likme 20%, kas jāmaksā, sadalot peļņu. Piemēram, ja uzņēmuma peļņas sadalei bankas kontā ir 100 eiro, tad dalībniekam tiek sadalīti 80 eiro, bet budžetā iemaksāti 20 eiro.

Taču uzņēmumam, nomaksājot UIN, iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) tā kapitāla daļu īpašniekiem – fiziskajām personām – vairs nav jāmaksā! Saņemtās dividendes pamatā ir Latvijas rezidentiem neapliekams ienākums.