NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanas konsultācijas

Likuma subjektu loks, kuriem ir uzlikts pienākums veikt sava klienta izpēti, ir ārkārtīgi plašs, un reti kurš tiek galā ar visu likuma prasību ievērošanu patstāvīgi

Jau vairāku gadu garumā cīņa pret noziedzīgi iegūtas naudas legalizētājiem un terorisma atbalstītājiem nepastāv tikai formāli uz papīra. Likumdevējs sabiedrībai ir uzlicis svarīgu pienākumu iesaistīties un palīdzēt tiesiskās kārtības nodrošināšanā valstī. 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums īpaši izceļ sabiedrības grupas, kurām ir lielāka iespēja iesaistīties vai tikt iesaistītām nelikumīgās darbībās dažkārt, pat pašām to nenojaušot. Likuma subjektu lokā ietilpst tādi tirgus dalībnieki kā ārpakalpojuma grāmatveži, nodokļu konsultanti, nekustamo īpašumu starpnieki, parādu piedzinēji, izložu un azartspēļu organizētāji, mākslas un antikvāro priekšmetu pārdevēji un citi.  

Kādas tad ir likuma subjektam saistošas prasības? Tas ir pienākums iepazīt savu klientu. Uzņēmējam jāiegūst ne tikai formāli partnera reģistrācijas dati, bet jāiedziļinās klienta darbībā un darījumos.  

Šī joma ir komplicēta un sagādā raizes pulkam uzņēmumu. Kā liecina sodīto uzņēmumu statistika, ievērojams skaits likuma subjektu netiek galā ar likuma normu piemērošanu dzīvē un apjūk ne tikai niansēs, bet arī pamata jautājumos. Šādās situācijas ir vērts konsultēties pie jomas speciālistiem, kas palīdzēs izveidot vai sakārtot uzņēmumu normatīvo dokumentāciju, sniegs atbalstu klienta izpētes procesu veikšanā un palīdzēs uzraudzības iestāžu pārbaudēs.  

Mūsu uzņēmumi arī ir likuma subjekti un zina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jautājumus padziļināti. Mēs paši esam pieredzējuši uzraudzības iestādes pārbaudes un tajās pārstāvējuši arī klientus. Mūsu atbilstības speciālisti un juristi pārzina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasības, klientu izpētes metodes un likuma piemērošanas nianses. 

 

Mūsu pieredze noderēs arī Jums!

Vēlaties uzdot jautājumu?

Ja jūs vēlaties saņemt sīkāku informāciju vai pieteikties konsultācijai, sazinieties ar mums.

Pieteikties konsultācijai
Laura Rudzāte
Nodaļas vadītāja vietnieks