Ārpakalpojumu izmantošana Latvijā un citviet pasaulē kļūst arvien pieprasītāka, tomēr virkne aizspriedumu daļai uzņēmēju joprojām liek atturēties no tiem un funkciju veikšanu uzticēt tikai saviem darbiniekiem. Aptaujā par Latvijas uzņēmēju pieredzi ārpakalpojumu izmantošanā respondentu atbildes liecina – svarīgākie faktori, kas līdz šim likuši atturēties no ārpakalpojuma speciālistu piesaistes, saistīti ar šķietami lielākām izmaksām un uzticēšanos. 

Ārpakalpojumu izmaksas

Ārpakalpojumu augstās izmaksas ir viens no priekšstatiem un bažām, ko aptaujā norādījuši uzņēmēji. Šeit jāņem vērā, ka uz to norādījusi liela daļa uzņēmēju, kuri ārpakalpojumus neizmanto. Šāds priekšstats patiešām var pastāvēt, ja pieredze nav bijusi, turklāt bieži vien netiek pievērsta uzmanība dažādām ar izmaksām saistītām niansēm. Krīzes laikā, kad uzņēmuma apgrozījums var būtiski samazināties, taču joprojām nepieciešams īstenot ar uzņēmuma darbību saistītas funkcijas, ārpakalpojumu izmantošana ir risinājums izmaksu samazināšanai. To, ka ārpakalpojumu speciālistu piesaistīšana uzņēmumam palīdz ietaupīt līdzekļus, norāda arī 65% respondentu aptaujā ar pieredzi ārpakalpojumu izmantošanā. Tā ir iespēja ietaupīt uz nomas platību, darba vietas aprīkošanu, programmatūras uzturēšanu. Runājot, piemēram, par grāmatvežiem, papildu izmaksas noteikti būs arī par kompetences celšanai nepieciešamajām apmācībām un semināriem vai nodokļu konsultācijām, jo izmaiņas nodokļu likumos ātri vien mainās un šīs jomas speciālistiem roka uz pulsa jātur nepārtraukti. Turpretī ārpakalpojumu speciālistiem tā ir ikdiena. Protams, jāņem vērā, ka ārpakalpojuma izmaksas būs atkarīgas no pieprasītā pakalpojuma – tehniskam darbam noteikta viena cena, bet sarežģītam, analītiskam – cita. 

Konfidencialitāte un uzticamība

Aptaujātie uzņēmēji konfidencialitātes trūkumu norāda kā viens no faktoriem, kas attur no ārpakalpojumu izmantošanas.

Latvijas uzņēmējdarbības vidē paturēt uzņēmumam svarīgu funkciju veikšanu uzņēmuma iekšienē ir raksturīga parādība. 

Tomēr par konfidencialitāti jādomā gan ārējā, gan iekšējā līmenī – izaicinājumi pastāv abos. Praksē pastāv ne viens vien gadījums, kad notiek biznesam sensitīvas informācijas nesaskaņota aprite vienā kolektīvā strādājošo vidū vai darbiniekam pārejot strādāt pie konkurenta. Tā, piemēram, ir informācija par darbinieku algām vai darījumiem. Bažas sniegt informāciju ārpus uzņēmuma darbinieku loka ir pašsaprotamas, taču jāņem vērā, ka ārpakalpojumu speciālisti šādu informāciju uztver ar neitralitāti, turklāt konfidencialitātes saglabāšanā ir ieinteresēti, lai iesāktā sadarbība noritētu veiksmīgi.

Darba rezultāts un atbildība par to

Grūtības uzticēties ārpakalpojuma speciālistiem aptaujāto uzņēmēju vidū saistāmas ar darba rezultāta neparedzamību un to, ka pakalpojuma sniedzējs par to nenes atbildību. Tāpat kā ar konfidencialitāti arī šeit izaicinājumi pastāv gan ārējā, gan iekšējā līmenī.  Mazos un vidējos uzņēmumos grāmatvedis ir universālais kareivis un bieži vien visus pienākumus pilda viens. Esot vienam, augstu kvalitātes kontroli nodrošināt var būt izaicinoši. Arī aptaujātie uzņēmēji norāda, ka grāmatveži uzņēmumā veic ne tikai grāmatvedības funkcijas, bet risina juridiskos un personāla vadības jautājumus, kā arī kārto lietvedību, līdz ar to viena cilvēka pienākumu klāsts iet tālu ārpus galvenajiem pienākumiem. Ārpakalpojumu sniedzējiem šim nolūkam ierasti tiek veidota speciālistu komanda, kurā pienākumi un atbildības ir sadalītas, vecākie grāmatveži pārrauga jaunāko kolēģu darbu un zina, kurā brīdī citu, ar pienākumiem nesaistītu darbu izpildei nepieciešams piesaistīt jomas speciālistus. Ārpakalpojumu sniedzēji ir atbildīgi klientu priekšā, tāpēc ir ieinteresēti pozitīvā darba rezultātā sadarbības turpināšanai un savas reputācijas saglabāšanā. Protams, patiešām pārliecināties par ārpakalpojumu efektivitāti, darba kvalitāti un speciālistu kompetenci var tikai katrs pats, izvēloties izmēģināt un īstenot šo sadarbību.

Ar aptaujas rezultātu apkopojumu pilno versiju iespējams iepazīties šeit.

Piesakies konsultācijai!

    Piekrītu personas datu apstrādes noteikumiem. Sīkāk – sadaļā Privātuma politika.