Reaģējot uz vīrusa COVID-19 izraisītajām ekonomiskajām sekām, Ministru kabinets apstiprinājis atbalstu krīzes skarto nozaru darba devējiem un darbiniekiem dīkstāves periodā. 

Atbalsts attieksies uz nozarēm, kurās Covid-19 izplatības dēļ būtiski pasliktinājusies finansiālā situācija un kuriem piemērojami likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktie pasākumi un īpašie atbalsta mehānismi. 

Jāņem vērā, ka 26. martā valdība apstiprinājusi, ka nozaru saraksts tiks paplašināts, un uz dīkstāves pabalstu varēs pretendēt visu nozaru darba ņēmēji. Detalizēti ar valdības apstiprinātajiem MK noteikumiem “Noteikumi par Covid-19 krīzē skartiem uzņēmumiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” varēs iepazīties tuvākajā laikā Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Dīkstāves periods ir terminēts laikaposms no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju.

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, krīzes skartās nozares darba devējs, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2020. gada 25. aprīlim dīkstāves pabalsta iesniegumu par laikaposmu no 2020. gada 14. marta līdz 31. marta un turpmāk līdz nākamā mēneša 25. datumam.

Iesniegumā jānorāda šāda informācija: 

  • darba devēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs,
  • dīkstāves periods,
  • darba devēja pamatdarbības veids (atbilstoši NACE 2. Redakcijas klasifikācijai) 2020. gada 14. martā,
  • pamatojums par darbinieka dīkstāves iestāšanos saistībā ar apstākļiem, ko krīzes ietekmē radījis darba devējs,
  • informācija par darbinieku, kuram ir iestājusies dīkstāve (darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, dīkstāves period un kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā),
  • apliecinājumu, ka darbinieks, par kuru tiek pieprasīts dīkstāves pabalsts, nav darba nespējas periodā un mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas darbinieks netiks atlaists pēc darba devēja iniciatīvas.

Precīza pamācība dīkstāves pabalsta iesnieguma sagatavošanai atrodama Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotajos metodiskajos materiālos.

Dīkstāves pabalsts tiks izmaksāts 75% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par pēdējo 6 mēnešu periodu pirms ārkārtas situācijas vai atbilstoši par darbinieka faktiski deklarētajiem datiem pēdējos 6 mēnešos, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi. Ar dīkstāves pabalstu paredzēts kompensēt neizmaksātās darba algas, sākot ar šī gada 14. martu. Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. VID pieprasīto dīkstāves pabalstu par vienu kalendāra mēnesi izmaksā piecu darbadienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pārskaitot pabalstu uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu.

Aicinām sekot līdzi aktuālajām izmaiņām noteikumos par dīkstāves pabalsta pieteikšanu likumi.lv

Par citām atbalsta iespējām krīzes skartajām nozarēm informācija meklējama Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotajā materiālā.

Vairāk informācijas:

Ekonomikas ministrijas ziņojums

 

Piesakies konsultācijai!

    Piekrītu personas datu apstrādes noteikumiem. Sīkāk – sadaļā Privātuma politika.