Daudzviet pasaulē trauksmes celšanas sistēmas ideja darbojas ilgstoši un savu efektivitāti jau ir pierādījusi. Latvijā jau gandrīz pusgadu ir spēkā likums, kas prasa uzņēmumiem ar vairāk nekā 50 darbiniekiem izveidot drošu iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Ko tas nozīmē un kāpēc šāda sistēma ir noderīga, pastāstīšu šajā blogā.

sistēma praksē patiešām strādās tikai tad, ja tā būs  darbiniekiem saprotama

Pēc būtības trauksmes celšanas sistēmai jānodrošina iespēja ziņot par pārkāpumiem un vienlaikus jāgarantē trauksmes cēlēja aizsardzība. Praksē tas nozīmē, ka uzņēmuma darbiniekiem jāzina, kādos gadījumos jāziņo par pārkāpumu darba vietā (likuma izpratnē  – jāceļ trauksme), kur un kā to izdarīt, kas un cik ilgā laikā izskatīs iesniegto ziņojumu, un īpaši svarīgi – kā tiks garantēta ziņotāja konfidencialitāte un aizsardzība, lai pret viņu netiktu vērstas sankcijas. Vienlaikus svarīgi, lai sistēma netiktu izmantota ļaunprātīgi, piemēram, nomelnošanas nolūkā.

Kāpēc iespēja iekšēji ziņot par pārkāpumiem nav tikai formāla prasība, bet ir paša uzņēmuma interesēs? Jo tai ir vesela virkne ieguvumu, tai skaitā savlaicīga kļūdu un problēmu identificēšana uzņēmumā, kas  mazina gan finansiālu zaudējumu, gan reputācijas apdraudējuma riskus. Viegli iedomāties, kādus reputācijas un finansiālus zaudējumus rada, piemēram, pārtikas drošuma, darba drošības vai vides drošības pārkāpumi, kas netiek laikus piefiksēti un atrisināti. Taču sabiedrības interešu aizskārums rodas arī no korupcijas, krāpšanas, mantas izšķērdēšanas, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, u.c. Visi šie un arī citi pārkāpumi ir iemesls trauksmes celšanai.

Raugoties no ieguvumu aspekta, par sistēmas brīvprātīgu ieviešanu būtu vērts domāt arī uzņēmumiem ar mazāku darbinieku skaitu, īpaši nozarēs, kur katrs pārkāpums var radīt lielu kaitējumu.

Vienlaikus jāatzīmē, sistēma praksē patiešām strādās tikai tad, ja tā būs  darbiniekiem saprotama un, ja viņiem būs pārliecība, ka trauksmes celšanai ir jēga un pret viņiem netiks vērstas sankcijas. Svarīgs aspekts iekšējā trauksmes celšanas sistēmā ir arī personas datu aizsardzības principu ievērošana, tas, kā personas dati tiek uzglabāti un apstrādāti.