grāmatvedības pakalpojumi

Šoruden daudzi ārvalstu pilsoņi, kas Latvijā ieguvuši termiņuzturēšanās atļauju (turpmāk – TUA) apmaiņā pret investīcijām nekustamajā īpašumā, varētu būt pārsteigti saņemt Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) vēstuli ar aicinājumu izvērtēt aizvadītajā gadā gūtos ienākumus un deklarēt tos ienākumus, par kuriem būtu maksājams iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Šāds paziņojums pēc būtības var būt adresēts tikai Latvijas nodokļu rezidentiem. 

Tomēr, kā ir iespējama situācija, ka ārvalstu pilsonis pēkšņi ir nonācis VID redzeslokā, un kā šādā situācijā jārīkojas, apkopošu šajā rakstā.

Šobrīd Latvijā kopumā ir aktīvas aptuveni 8000 TUA trešo valstu pilsoņiem, kas izsniegtas apmaiņā pret investīcijām nekustamajā īpašumā*. Liela daļa šo personu Latvijā negūst nekādus ienākumus, visus nodokļus maksā citā valstī un faktiski ir citas valsts nodokļu rezidenti.  Būtībā šie cilvēki nemaz neuzskata sevi par Latvijas nodokļu rezidentiem. 

Pavisam tipisks piemērs – ārvalstnieks Latvijā iegādājies nekustamo īpašumu, deklarējis tur savu dzīvesvietu, apmaiņā pret investīcijām likumā paredzētajā kārtībā ir ieguvis TUA. Šī persona Latvijā pavada brīvo laiku, tērē šeit savus ārpus Latvijas gūtos ienākumus un ērtībai izmanto kontu Latvijas kredītiestādē.  

Vienlaikus Latvijā deklarētā dzīvesvieta saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” šīs personas padara par Latvijas nodokļu rezidentiem, kam saskaņā ar likuma  “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir jāmaksā nodoklis par Latvijā un ārvalstīs gūtiem ienākumiem. 

Savukārt konta esamība Latvijas kredītiestādē un nesenie likuma grozījumi šīs personas, pašām pat to nezinot, vienkāršoti sakot, ieliek VID redzeslokā. Pirmā saskare ar to var būt no VID negaidīti saņemta vēstule par ienākumu deklarēšanas izvērtēšanu.  

Paskaidrošu sīkāk: ārvalstu pilsoņi, kuriem ir TUA, var nebūt informēti, ka VID sācis analizēt no Latvijas kredītiestādēm saņemto informāciju par fiziskajām personām-rezidentiem (tātad arī personām ar TUA), kuru pieprasījuma noguldījumu un maksājumu kontu iepriekšējā gada kopējā debeta vai kredīta apgrozījuma summa vienas kredītiestādes ietvaros ir 15 tūkstoši eiro vai vairāk. Ja banku kontos 2018. gadā kopējā saņemtā summa ir lielāka nekā deklarētie ienākumi, ar lielu varbūtību tiks saņemts augstākminētais VID paziņojums, turklāt arī gadījumā, ja Latvijā un ārvalstīs nav gūti ienākumi un pēc likuma nav jāmaksā arī iedzīvotāja ienākuma nodoklis. 15 tūkstoši eiro nav ļoti augsts slieksnis, tāpēc iespējams, ka šādā situācijā būs liels skaits citas valsts nodokļu rezidentu. 

Ārvalstu pilsoņiem, kuriem ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā un kuri pēc būtības ir citu valstu nodokļu rezidenti, atrašanās Latvijas VID redzeslokā nav nepieciešama, tas nevajadzīgi tērē gan personas, gan VID laiku. Vienlaikus Latvijas nodokļu administrēšanas institūcijai automātiski nav pieejama informācija par to, ka persona ir nodokļu maksātājs citā valstī, un attiecīgi personai pašai ir jāpierāda VID, ka tā ir citas valsts nodokļu rezidents. 

Kā to izdarīt? Pirmkārt, ieņēmumu dienestā jāiesniedz iesniegums ar lūgumu atzīt personu par nodokļu nerezidentu, ņemot vērā, ka tā Latvijā uzturas mazāk nekā 183 dienas 12 mēnešu periodā. Otrais – jāiesniedz savas valsts nodokļu rezidenta apliecība, kas iegūstama savas valsts nodokļu institūcijā. Lai arī VID vēstules, ko daļa ārvalstu pilsoņu jau ir saņēmuši vai vēl saņems, pēc būtības nav pamatotas, bet nereaģēt uz tām būtu nepareizi. 

Tāpēc aicinām sazināties ar mūsu profesionāļiem, kas palīdzēs noorientēties normatīvo aktu prasībās un sagatavot iesniegšanai VID nepieciešamos dokumentus. 

* Kopējais ārzemnieku skaits Latvijā ar derīgām TUA uz 01.07.2019.

Piesakies konsultācijai!

    Piekrītu personas datu apstrādes noteikumiem. Sīkāk – sadaļā Privātuma politika.