Reaģējot uz vīrusa COVID-19 izraisītajām ekonomiskajām sekām, Ministru kabinets apstiprinājis atbalstu krīzes skarto nozaru darba devējiem un darbiniekiem dīkstāves periodā. Tomēr virkne noteikumu nosaka gadījumus, kas kļūst par šķērsli dīkstāves pabalsta saņemšanai.

Dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem ir tiesīgi pieteikties krīzes skartie darba devēji un krīzes skartie nodokļu maksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 30%. 

Tāpat šim atbalstam tiesīgi pieteikties krīzes skartie darba devēji un nodokļu maksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies par 20%, un tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • krīzes skartā darba devēja eksporta apjoms 2019. gadā veido 10 % no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 eiro;
 • krīzes skartā darba devēja izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro;
 • ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 eiro.

Būtiski, ka darba devējam līdz ar dīkstāves pabalsta saņemšanas pieteikuma iesniegšanu VID jāiesniedz arī apliecinājums, ka mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas darbinieks netiks atlaists.

Jāņem vērā, ka valdības izstrādātajos noteikumos norādīti 14 izņēmuma gadījumi, kad dīkstāves pabalstam nav iespējams pieteikties.

Noteikumos norādītas vairākas grupas, kam šis atbalsts nav pieejams: krīzes skartā darba devēja valdes un padomes locekļi; darbinieki, kas darba tiesiskās attiecības uzsākuši pēc 2020. gada 1. marta; darbinieki, kuri vienlaikus ir nodarbināti valsts vai pašvaldības institūcijā vai kapitālsabiedrībā, saņem vecuma vai izdienas pensiju vai veic saimniecisko darbību; valsts un pašvaldību budžeta finansētās institūcijas un to kontrolētos komersantos nodarbinātie darbinieki, kā arī krīzes skartie darba devēji, kuru personāls iznomāts citam nodokļu maksātajām. 

Atbalstam pieteikties nevar arī tad, ja krīzes skartais darba devējs:

 • nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas;
 • 2020. gada 7. martā nodokļu parāds ir vairāk nekā 150 eiro;
 • ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID PVN maksātāju reģistra vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;
 • lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
 • iepriekšējo sešu mēnešu periodā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā;
 • iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz darba devēja nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 151 euro, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 500 euro;
 • iepriekšējo triju gadu laikā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības rezultātā ir noteiktas valsts budžetā papildus iemaksājamās summas vai samazināts nepamatoti palielinātā no valsts budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs;
 • nav iesniedzis pamatojumu atbilstoši noteikumiem vai, izvērtējot iesniegumu, konstatēts, ka dīkstāves iestāšanās nav saistīta ar krīzes ietekmē radītajiem apstākļiem.

Tāpat atbalsts netiek piešķirts ar kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts.

Informāciju par dīkstāves pabalsta saņemšanas pieteikuma iesniegšanas kārtību meklējiet Ministru kabineta noteikumos, kā arī sekojiet līdzi aktuālajām izmaiņām.

Piesakies konsultācijai!

  Piekrītu personas datu apstrādes noteikumiem. Sīkāk – sadaļā Privātuma politika.