grāmatvedības pakalpojumi

Līdz gada beigām atlicis pavisam maz, tāpēc atgādināšu par trīs iespējām, kuras, paspējot īstenot vēl 2019. gadā, uzņēmējs var ietaupīt būtisku naudas apjomu un kas var noderēt tālākai finanšu plānošanai. 

Saņemt nopelnīto ātrāk kā ārkārtas dividendes. Līdz šā gada beigām vēl var paspēt pieņemt lēmumu par ārkārtas dividenžu izmaksu, lai paātrinātu šogad gūtās peļņas sadali un tādējādi ātrāk, negaidot finanšu gada noslēgumu, saņemtu šogad nopelnīto naudu. Ko tas nozīmē? Komerclikums ļauj uzņēmuma dalībniekiem, gan fiziskām, gan juridiskām personām, ārkārtas dividendēs izmaksāt 85% no peļņas, kas iegūta periodā, par kuru ārkārtas dividendes noteiktas. Proti, šogad var izmaksāt dividendes no peļņas, kas gūta šogad, negaidot 2019. gada finanšu pārskata sagatavošanu 2020. gadā un lēmumu par 2019. gada peļņas sadali.  

Būtībā ārkārtas dividendes peļņas sadali ļauj paātrināt par vienu pārskata gadu. Aktuāli tas var būt uzņēmumiem, kuru dalībnieki ir juridiskas un fiziskas personas. Jāpiebilst, ka uzņēmuma statūtos jābūt paredzētai ārkārtas dividenžu izmaksas iespējai, un pirms izmaksas būs jāsagatavo saīsinātais finanšu pārskats. 

Mazāks IIN par dividendēm. Šā gada 31. decembrī beidzas divu gadu pārejas periods, kurā uzņēmumu dalībnieki-fiziskas personas vēl var saņemt dividendes no peļņas, kas gūta laika periodā līdz 2017. gada 31. decembrim, maksājot par to iedzīvotāja ienākuma nodokli 10% apmērā. No 2020. gada 1. janvāra saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāja ienākuma nodokli” sadalītajai peļņai tiks piemērots 20% nodoklis. 

Līdz ar to ir pēdējais brīdis lemt par tās peļņas sadali, kas gūta līdz 2017. gada beigām , par to maksājot mazāku iedzīvotāja ienākuma nodokli.

Fiziskām personām, kas ir Latvijas nerezidenti, šeit jāņem vērā arī Latvijas un citu valstu divpusējie līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, kur ir atrunāta arī dividenžu aplikšana ar nodokļiem. Šie līgumi nosaka, ka nodoklis par dividendēm, kas izmaksātas Latvijā, var tikt uzlikts atbilstoši otras līgumslēdzējas valsts normatīvajiem aktiem. Piemēram, līgums ar Ukrainu nosaka, ka šīs valsts rezidentiem dividenžu nodoklis ir 15%. Tas gan netiks piemērots automātiski, būs jāievēro noteikta kārtība, kas atrunāta Ministru kabineta noteikumos Nr.178 par nodokļu atvieglojumu piemērošanu. 

Tāpēc, ja esat Latvijas nerezidents un plānojat izmaksāt dividendes no Latvijas uzņēmuma, noteikti vērts interesēties par līgumu, kas nodokļu jomā noslēgts starp Latviju un valsti, kurā esat nodokļu rezidents. Ja to nedarīsiet, no nākamā gada 1. janvāra dividendes automātiski tiks apliktas ar 20% iedzīvotāja ienākuma nodokli. 

Līdz gada beigām atlicis pavisam maz, tāpēc atgādināšu par trīs iespējām, kuras, paspējot īstenot vēl 2019. gadā, uzņēmējs var ietaupīt būtisku naudas apjomu un kas var noderēt tālākai finanšu plānošanai. 

Mazāks UIN par nebanku aizdevumu procentiem. Uzņēmumiem, kas darbības nodrošināšanai un attīstīšanai izmanto nebanku aizņēmumus (piemēram, no mātes kompānijas), līdz gada beigām jāpaspēj apsvērt iespēju palielināt pamatkapitālu, lai tādējādi samazinātu ar UIN apliekamo procentu summu. 

Paskaidrošu sīkāk. Saskaņā ar “Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu” nebanku aizdevumu procentu maksājumu apjoms, kas tiek iekļauts ar UIN neapliekamajā bāzē, ir saistīts ar uzņēmuma pašu kapitāla lielumu pārskata gada sākumā. Ar UIN apliek to aizdevuma procentu summu, kas veidojas no aizdevuma un pašu kapitāla četrkārša apjoma starpības. Līdz ar to, ja nākamgad plānota aizņēmumu saņemšana no nebanku aizdevējiem, ir vērts pievērst uzmanību esošajam pašu kapitālam un izvērtēt nepieciešamību palielināt pamatkapitālu vēl šogad, lai izvairītos no UIN maksājumiem par pārsnieguma procentiem nākamgad.

Visas aprakstītās iespējas prasa rūpīgu dažādu faktoru izvērtēšanu, tāpēc aicinām sazināmies ar mūsu speciālistiem, kas izvērtēs jūsu uzņēmuma situāciju, ieteiks izdevīgāko risinājumu un palīdzēs sagatavot nepieciešamos dokumentus.

Piesakies konsultācijai!

    Piekrītu personas datu apstrādes noteikumiem. Sīkāk – sadaļā Privātuma politika.