Pašnodarbinātajiem ar savu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti nereti jātiek gala pašu spēkiem. Nākas izdarīt izvēli – algot grāmatvedi šo pienākumu izpildei vai tomēr atrast veidu, kā iespējami vienkāršāk to izdarīt pašam. Izdevīgi, taču bieži vien arī sarežģīti ir izmantot pašizveidotu sistēmu, balstoties Valsts ieņēmumu dienesta piemērā. Cita, mazāk sarežģīta opcija ir paļauties uz tehnoloģiskajiem risinājumiem – grāmatvedības programmām, tiesšaistes sistēmām vai mobilajām lietotnēm. 

Šādi risinājumi pašnodarbināto vidū kļūst arvien populārāki un pieejamāki galvenokārt zemo abonēšanas izmaksu un automatizēto funkciju dēļ, kas ļauj pašam kārtot grāmatvedību bez īpašām priekšzināšanām. Pirms pieņemt lēmumu par atbilstošas grāmatvedības programmas izvēli ieteicams izvērtēt dažus būtiskus faktorus.

Padomus uzzini pats.lv

Grāmatvedības sistēma pašnodarbinātajiem

Izmēģini