Finansējuma piesaiste

Mūsu sadarbības rezultāts ir optimāla finansējuma piesaiste jūsu biznesam

Par finansējuma piesaistes nepieciešamību

Uzsākot biznesu vai tiecoties uz esošā biznesa attīstību, refinansēšanu vai restrukturizēšanu un virkni citiem ilgtermiņa projektiem uzņēmēji bieži vien lūko pēc ārējā finansējuma piesaistes. Parasti pēc šāda pakalpojuma uzņēmēji vērsās bankās, taču tagad bankas kredītu nokārtošanu apgrūtina daudzas sarežģītas un laikietilpīgas formalitātes, kas liedz operatīvi reaģēt uz Latvijas biznesa vajadzībām un sasniegt iecerētos biznesa mērķus.

Rezultātā tirgū parādījās alternatīvie finansēšanas avoti: valsts investīciju organizāciju produkti, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi, riska kapitāla fondu un privāto investoru līdzekļi, tai skaitā pūļa finansējums (crowdfunding), kā arī iziešana biržā, emitējot obligācijas. Katra konkrētā situācija, kurā ir nepieciešams kāds no šiem finansēšanas instrumentiem, ir unikāla, prasa atsevišķu izskatīšanu, nosaka piesaistāmā kapitāla vērtību, tāpēc nepieciešama individuāla pieeja un rūpīga situācijas analīze. 

Mūsu darbība finansējuma piesaistē

Specifiski finansējuma piesaistes risinājumi prasa laika un enerģijas ieguldīšanu, kā arī plašas zināšanas specifiskos, ar jūsu biznesa modeli un uzņēmuma pārstāvēto nozari saistītos jautājumos. Lai pilnvērtīgi pievērstos sava uzņēmuma pamatdarbībai un izaugsmei, iesakām šos laikietilpīgos un sarežģītos jautājumus nodot kvalificētu un zinošu ekspertu rokās, kas ar biznesa finansējuma piesaisti strādā dienu no dienas. Paļaušanās uz mūsu pieredzi finansējuma piesaistes jomā ļauj būt drošiem par sava uzņēmuma attīstību, konkurētspēju un darbību kā lokālā, tā arī starptautiskā mērogā. 

Vincit Union finansējuma piesaistes komandā strādā speciālisti ar lielu pieredzi kreditēšanas jomā. Mēs zinām šo “virtuvi” un sniedzam atbalstu visos finansēšanas darījumu posmos – no jūsu biznesa modelim un jomai atbilstošas stratēģijas izstrādes un līdzekļu piesaistīšanas taktikas līdz pat uzņēmēja interešu pārstāvēšanai bankās un citās finanšu iestādēs. 

Mūsu pakalpojuma ietvaros, iepazīstot jūsu biznesa specifiku, izstrādāsim rūpīgi pārdomātu plānu kapitāla piesaistei. Vadoties pēc šī plāna, uzsāksim darba gaitu – projekta risku analīzi un novērtējumu un piedāvājuma sagatavošanu potenciālajiem investoriem, ar kuriem arī paši komunicēsim.

Finansējuma piesaistē neesam vieni – izstrādājot stratēģiju, vēršamies pie pieredzējušiem grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem un juridiskajiem ekspertiem. Viņu kompetencē ir sarežģīti un specifiski grāmatvedības, nodokļu un normatīvo aktu jautājumi, bez kuriem neiztikt arī finansējuma piesaistes procesā. Tieši tāpat kā mēs, arī mūsu kolēģi regulāri seko līdzi aktuālajām izmaiņām un prasībām likumdošanā, izprotot specifiskus savas nozares jautājumus. 

Mums ir liela pieredze darbā ar daudzām Latvijas bankām un citiem finansēšanas tirgus dalībniekiem. Mūsu zināšanas un pieredze palīdz paredzēt situācijas attīstību vairākus soļus uz priekšu un nešaubīties par savām darbībām mērķu sasniegšanā. Izstāstiet mums sava biznesa projekta parametrus, un mēs noteiksim, kāds finansējuma tips būs visatbilstošākais tieši jums.

Mūsu pakalpojumi
Aktuālās iespējas

Mēs katru dienu profesionāli palīdzam piesaistīt finansējumu, tāpēc mums ir informācija par šobrīd aktuālajām iespējām

Laika taupīšana

Mēs nosakām, kāds finansējuma tips būs visatbilstošākais tieši jums, un palīdzam operatīvi īstenot rezultatīvus kredīta darījumus

Izdevīgi piedāvājumi

Mēs regulāri organizējam mūsu klientiem nepieciešamā finansējuma piesaistīšanas konkursus, saņemot no bankām un privātiem investoriem izdevīgas likmes un nosacījumus

Banku kredīti

Aizņēmēji, kuriem ir vislabākais kredītreitings, ar mums vienmēr saņems vēl izdevīgākus kreditēšanas nosacījumus bankā vai privātā investīciju fondā

Privātie investori

Mūsu partneri skaidri saprot Latvijas biznesa vajadzības un ir gatavi sniegt savu kapitālu jūsu uzņēmuma attīstībai

Finansiālais ietaupījums

Mēs atbrīvosim jūs no nepieciešamības algot finansējuma piesaistīšanas speciālistu, samazinot jūsu budžeta izdevumus personālam

Liela pieredze

Vairāku gadu garumā īstenotā sadarbība ar kapitāla tirgus dalībniekiem ļauj mums izvairīties no “zemūdens akmeņiem” visā procesa gaitā

Interešu aizstāvība

Mēs uzņemamies aizstāvēt jūsu intereses un nodrošināt komunikāciju ar bankām, investīciju fondiem, kā arī privātiem investoriem

Kompetence bonusā

Sarežģītos gadījumos mēs konsultējamies ar kolēģiem — nodokļu ekspertiem, AML speciālistiem un juristiem

Viktors Duguškins
Investīciju vadītājs

Investīciju vadītājs

Gajane Paplavska
Projektu vaditāja

Projektu vaditāja

Ir neskaidrības vai kādi jautājumi?

SAZINIETIES AR MUMS

LNK Group ir daudznozaru holdings, kas saviem klientiem piedāvā pilna cikla pakalpojumus, aptverot gan celtniecību, gan ražošanu, gan inženiertehniskos risinājumus visaugstākajā kvalitātē. Rūpējoties par biznesa attīstību un tiecoties pēc arvien jauniem mērķiem, neiztikt bez papildu finanšu līdzekļiem. Finansējuma piesaistes jautājumus mēs izvēlamies uzticēt kompetentiem speciālistiem, tādiem kā Vincit Union. Pateicoties Vincit Union profesionāļu komandai, īstenojām sadarbību ar vienu no Eiropas vadošajām finanšu grupām. Augsti vērtējam Vincit Union ieguldījumu, kas pavēris mūsu biznesam jaunas perspektīvas.

Andrejs Subočs
LNK Industries Finanšu direktors

Uzsākot jaunu biznesa virzienu, mums bija nepieciešams papildu finansējums profesionālās tehnikas un aprīkojuma iegādei. Šā brīža situācija finanšu nozarē ir izaicinājums uzņēmējiem, tādēļ finansējuma piesaistei un sarunām ar potenciālajiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem izvēlējāmies uzticamu partneri. Produktīvās sadarbības rezultātā iegādātā tehnika jau strādā mūsu biznesam.

Jānis Lāčaunieks
Pillar Contractor valdes priekšsēdētājs

Mēs, Crowdestor, specializējamies kapitāla piesaistē maza un vidēja mēroga biznesam, rūpējoties gan par aizņēmēju, gan par investoru interesēm. Mūsu platformā mēs esam palīdzējuši mūsu klientam – nekustamā īpašuma attīstītājam – piesaistīt finansējumu daudzdzīvokļu mājas iegādei un rekonstrukcijai Rīgā. Kad “riskantie” rekonstrukcijas posmi tika pabeigti, mūsu klients vērsās pie finansējuma piesaistes ekspertiem Vincit Union ar mērķi aizvietot platformas finansējumu ar citu finansējuma veidu ar zemāku likmi un ilgāku atmaksas periodu. Vincit Union eksperti izstrādāja prezentācijas materiālus, piesaistīja privāto investoru un noslēdza kredīta darījumu, ievērojot abu pušu intereses. Patīkama sadarbība un izdevīgi nosacījumi – ieguvums abām pusēm!

Gunārs Ūdris
Crowdestor