Reaģējot uz vīrusa COVID-19 izraisītajām ekonomiskajām sekām, Ministru kabinets apstiprinājis atbalstu krīzes skarto nozaru darba devējiem un darbiniekiem dīkstāves periodā. 

Kopumā atbalsts attieksies uz nozarēm, kurās Covid-19 izplatības dēļ būtiski pasliktinājusies finansiālā situācija un kuriem piemērojami likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktie pasākumi un īpašie atbalsta mehānismi. 

Jāņem vērā, ka 26. martā valdība apstiprinājusi, ka iepriekš noteikto 40 nozaru vietā saraksts tiks paplašināts, un uz dīkstāves pabalstu varēs pretendēt visu nozaru darba ņēmēji. Detalizēti ar valdības apstiprinātajiem MK noteikumiem “Noteikumi par Covid-19 krīzē skartiem uzņēmumiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” varēs iepazīties tuvākajā laikā Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Covid-19 visvairāk skartās nozares, kam būs pieejams atbalsts:

 • H 51.10 Pasažieru aviopārvadājumi
 • H 49.39 Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports
 • I 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
 • I 55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
 • I 55.30 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
 • I 55.90 Pārējo apmešanās vietu darbība
 • I 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
 • I 56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
 • I 56.30 Bāru darbība
 • J 59.11 Kinofilmu producēšana
 • J 59.12 Darbības pēc kinofilmu producēšana
 • J 59.13 Kinofilmu izplatīšana
 • J 59.14 Kinofilmu demonstrēšana
 • J 59.20 Skaņu ierakstu producēšana
 • N74.90 Citur neklasificētie profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
 • N 77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
 • N 77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
 • N 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
 • N 79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi
 • N 79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi
 • N 79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
 • N 82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
 • P 85.1 Pirmsskolas izglītība
 • P 85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība
 • P 85.52 Kultūras izglītība
 • P 85.60 Izglītības atbalsta pakalpojumi
 • Q 88.91 Bērnu dienas aprūpes centru darbība
 • R 90.01 Mākslinieku darbība
 • R 90.02 Mākslas palīgdarbības
 • R 90.03 Mākslinieciskā jaunrade
 • R 90.04 Kultūras iestāžu darbība
 • R 91.02 Muzeju darbība
 • R 91.03 Vēsturisku objektu apmeklējumu vieR 93.11 Sporta objektu darbība
 • R 93.12 Sporta klubu darbība
 • R 93.13 Fitnesa centru darbība
 • R 93.19 Citas sporta nodarbības
 • R 93.12 Atrakciju un atpūtas parku darbība
 • R 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība

Dīkstāves pabalsts tiks izmaksāts 75% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par pēdējo 6 mēnešu periodu pirms ārkārtas situācijas vai atbilstoši par darbinieka faktiski deklarētajiem datiem pēdējos 6 mēnešos, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi. Ar dīkstāves pabalstu paredzēts kompensēt neizmaksātās darba algas, sākot ar šī gada 14. martu. Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Precīza pamācība dīkstāves pabalsta iesnieguma sagatavošanai atrodama Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotajos metodiskajos materiālos

Par citām atbalsta iespējām krīzes skartajām nozarēm informācija meklējama Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotajā materiālā.

Aicinām sekot līdzi aktuālajām izmaiņām noteikumos par dīkstāves pabalsta pieteikšanu likumi.lv

Vairāk informācijas:

Ekonomikas ministrijas ziņojums

Piesakies konsultācijai!

  Piekrītu personas datu apstrādes noteikumiem. Sīkāk – sadaļā Privātuma politika.